PROGRAM


Pazartesi:
Yazarlara Oyunculuk Dersi: 18.00-21.00 (ilk 4 ay boyunca)
Salı:
Yazarlık Dersi: 17.00-20.00
Perşembe:
Yazarlık Dersi: 17.00-20.00

YAZARLIK DERS İÇERİĞİ


SANATA GİRİŞ

İlk kurda öğrenciler seçilen metinlerin rehberliğinde sanat pratiğinden önce sanat düşüncesine giriş yapmak için temel bir eğitim alacaklar. Farklı disiplinlerden sanat eserlerinin nasıl okunacağı örneklerle ve kaynak metinlerle işlenecek. Bu kurda genel olarak öykü, roman, tiyatro ve sinema sanatlarının kuramsal kaynakları öğrencilere aktarılacak. En temel drama terimleri, mitolojiden hikayeye geçiş, dramatik psikoloji kuramları işlenecek. Yazar adayına dramatik kurguyla ilgili teorik bilgi vermeden önce temel bir altyapı edinmesi için rehberlik edilecek.

DRAMATİK YAZARLIK I

Bu kur; öğrencilerin dramatik kurgu teorisine giriş yapmasını amaçlıyor. Öğrenciler bir fikirden hikayeye nasıl gidileceğini; bir öykünün karakter ve evren yoluyla nasıl anlatılacağını görüyor olacaklar. Genel hikaye akışının ögeleri ve uluslararası standartlar dahilindedramanın temel kuralları tanıtılacak. En önemlisi drama teorisiyle yaratıcılığın nasıl el ele yürüyeceği konusu işlenecek.

DRAMATİK YAZARLIK II

Bu kurun konusu drama yazarlığının teoriden pratiğe geçerken en önemli elementi olan sahne yazımı. Temel sahneleme araçları, sahnenin dramatik kurgusu ve katmanları konuları işlenecek. Bütünün sahneyle ilişkisi üzerinde durulacak ve öğrencilerin fikirlerini ve buluşlarını kâğıda dökebilme becerileri geliştirilecek.

TELEVİZYON YAZARLIĞI

Bu kur televizyon yazarlığının kendine has kurgu araçlarını ve yöntemlerini tanıtmaya odaklanıyor. Uluslararası televizyon yazarlığı teorileriöğrencilere aktarılacak. Bu kurda öğrencilerin bir televizyon projesinin kurulması, araştırılması; hikaye ve proje dosyalarının oluşturulması süreçlerini kavraması amaçlanıyor. Televizyon yazarının yapımla ilişkisi vetelevizyon yazarlığı ile sinema yazarlığının teknik farkları anlatılacak. Kursiyerler, televizyon yazarı için en önemli becerilerden birini, yani uzun süreçler içinde yaratıcılığın nasıl etkin şekilde yönetileceğini öğrenecekler.

SİNEMA YAZARLIĞI

Öğrenciler, sinema yazarlığının kendine has teorileri, dili ve araçlarıyla tanışacak. Dünyada sinema senaryoculuğu, sinemanın genel teorisi konularında öğrencinin bilgi sahibi olması sağlanacak. Yazar adaylarına, birer sinema yazarı olmak için kendilerine yol çizmeleri konusunda rehberlik edilecek; janr sineması ve janr seçimi konusuna odaklanılacak. Sinemanın ortak dili, kendine has öğeleri ve bir sinema yazarının hakim olması gereken literatür tanıtılacak. Sinema ve televizyon yazarlığının kuramsal farkları; filmin yönetmenliğini yapmasa bile bir yazarın filmi çekmeden önce görmesi gerektiği konusu öğrencilere kavratılacak.

PROJE

Bu kurda, kursiyerlerin edindikleri bilgileri uygulamaya dökmeleri amaçlanıyor. Öğrenciler bir kısa film projesinin tüm safhalarında çalışacaklar. Kurdukları hikayeden bir kısa film projesi geliştirecek olan öğrenciler; oyunculuk kursunun öğrencilerini kendi projelerine seçmek için audition sahneleri yazmaktan filmin yapım, çekim ve sonunda sahnelenmesine kadar tüm süreçleri çalışarak ve edindikleri kuramsal bilgiyi kullanarak deneyimleyecekler.